გამოკვლევა

mining exploration

საპირისპირო ცირკულაციის საბურღი გადაწყვეტილებები შექმნილია ინდუსტრიაში წამყვანი შედეგების მისაღებად, ნიმუშის ხარისხისა და ბურღვის პროდუქტიულობის მოსაპოვებლად ოქროს, ვერცხლის, პლატინის, სპილენძის, ნიკელის, რკინის მადნისა და სხვა ბაზის ლითონების ძიებაში.
შეისწავლეთ ჩვენი პროდუქციის სრული ასორტიმენტი, რომელიც შექმნილია მაქსიმალურად მაღალი პროდუქტიულობის მიღწევაში, მინერალების საძიებო ინდუსტრიაში შენარჩუნების ყველაზე დაბალი ხარჯებით. ადგილზე მხარდაჭერით და ჩვენი ექსპერტი რეგიონალური გუნდების კონსულტაციით, TDS RC სისტემებმა დაიმსახურეს თავიანთი რეპუტაცია.